Thông tin tác giả
Ram Charan
Sách của tác giả "Ram Charan"
Xếp theo
-22% Thực Thi - Nguyên Tắc Cơ Bản Để Đạt Được Mục Tiêu Trong Kinh Doanh 

Larry Bossidy

46.020 ₫ 59.000 ₫

Thực Thi - Nguyên Tắc Cơ Bản Để Đạt Được Mục Tiêu Trong Kinh Doanh
Xem chi tiết