Thông tin tác giả
Nhất Linh
Sách của tác giả "Nhất Linh"
Xếp theo
-20% Tác Phẩm Văn Học Chọn Lọc Dùng Trong Nhà Trường - Đoạn Tuyệt 

Nhất Linh

24.800 ₫ 31.000 ₫

Đoạn Tuyệt xuất bản năm 1936 là một tiểu thuyết luận đề, thuật chuyện một người phụ nữ đã tiêm nhiễm những tư tưởng mới về tự do, về giá trị và quyền sống của cá nhân trong xã hội. Vì không chịu nổi những ràng buộc vô lí của chế độ đại gia đình, những tập tục hủ lậu của lớp người cũ, nàng phải “đoạn tuyệt” với gia đình để thoát li mọi áp bức và sống tự lập.
Xem chi tiết