Thông tin tác giả
Hoàng Thái Dương
Sách của tác giả "Hoàng Thái Dương"
Xếp theo
-20% Luyện Thi Cấp Tốc Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia (Tốt Nghiệp Và Tuyển Sinh) Anh Văn 

Hoàng Thái Dương

37.600 ₫ 47.000 ₫

Luyện thi cấp tốc các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia (Tốt nghiệp & Tuyển sinh) Anh Văn, gọi tắt là Luyện thi cấp tốc Anh Văn là cuốn sách do Hoàng Thái Dương biên soạn dành cho việc luyện thi Anh Văn, cả về trong luyện thi THPt lẫn Đại học, Cao đẳng, đăc biệt hỗ trợ cho việc luyện thi cấp tốc môn Anh Văn
Xem chi tiết