Thông tin nhà xuất bản
Tổng Hợp Đồng Nai
Tổng Hợp Đồng Nai
Sách của nhà xuất bản "Tổng Hợp Đồng Nai"
Xếp theo
-30% Sài Gòn Năm Xưa 

Vương Hồng Sển

49.000 ₫ 70.000 ₫

Bởi thấy tôi là người trong Nam, đầu pha hai thứ tóc, làm việc trong một cơ quan chuyên môn, thêm có tánh ham chơi cổ ngoạn, tom góp giấy má cũ đầy nhà, rồi tiếng đồn truyền ra: tôi sành sỏi chuyện xưa, tôi giỏi kê cứu điển cố, báo hại phần đông văn hữu Bắc và Trung.
Xem chi tiết