Thông tin nhà xuất bản
Tôn Giáo
Tôn Giáo
Sách của nhà xuất bản "Tôn Giáo"
Xếp theo
-10% 10 Đại Đệ Tử Phật 

48.600 ₫ 54.000 ₫

10 Đại Đệ Tử Phật, Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia.
Xem chi tiết