Thông tin nhà xuất bản
Thông Tin Và Truyền Thông
Thông Tin Và Truyền Thông
Sách của nhà xuất bản "Thông Tin Và Truyền Thông"
Xếp theo
Từ Điển Ngữ Pháp Tiếng Hàn Như Một Ngoại Ngữ 

Paik Pong Ja

120.000 ₫ 120.000 ₫

Cuốn sách Từ Điển Ngữ Pháp Tiếng Hàn Như Một Ngoại Ngữ sẽ giúp ích cho cả người học lẫn giáo viên ở cơ sở dạy tiếng Hàn. Học viên người nước ngoài có thể được giúp đỡ về những vấn đề ngữ pháp gặp phải ở nơi học thông qua sách này. Còn giáo viên tiếng Hàn có thể hiểu toàn diện hệ thống ngữ pháp tiếng Hàn cũng như tìm thấy trình độ và cách giải thích ngữ pháp có thể áp dụng cho người học.
Xem chi tiết