Thông tin nhà xuất bản
Thông Tấn
Thông Tấn
Sách của nhà xuất bản "Thông Tấn"
Xếp theo
-15% Trí Huệ Để Lại Cho Đời 

Trần Văn Khê

83.300 ₫ 98.000 ₫

Tự truyện Trần Văn Khê - Trí Huệ Để Lại Cho Đời là ấn bản tái bản của Tự truyện Trần Văn Khê – Những câu chuyện từ trái tim với phần bồ sung tâm huyết của giáo sư, là 12 câu chuyện là những trải nghiệm sinh động của chính tác giả.
Xem chi tiết