Thông tin nhà xuất bản
Tài Chính
Tài Chính
Sách của nhà xuất bản "Tài Chính"
Xếp theo
Kinh Tế Học - Tập 1 (Bìa cứng)

William D.Nordhaus

120.000 ₫ 120.000 ₫

Cuốn sách Kinh Tế Học này biên soạn không chỉ dành cho các bạn sinh viên và những người công tác giảng dạy kinh tế học, mà cả với các nhà nghiên cứu kinh tế. sách được biên soạn với những kiến thức về kinh tế học hiện đại, trình bày kinh tế học một cách rõ ràng và gần gũi với sinh viên.
Xem chi tiết
Kinh Tế Học - Tập 2 (Bìa cứng)

Paul A. Samuelson

120.000 ₫ 120.000 ₫

Cuốn sách Kinh Tế Học được biên soạn không chỉ dành cho các ban sinh viên mà còn dành cho những người làm công tác giảng dạy kinh tế học, và cả với các nhà nghiên cứu kinh tế, cuốn sách được tái bản thay đổi kết cấu để nâng cao khả năng dể hiểu và tập trung vào những chủ đề chính, mà còn là sự bổ sung những kiến thức về kinh tế học hiện đại, trình bày kinh tế học một cách rõ ràng và gần gũi với sinh viên và bạn đọc
Xem chi tiết