Thông tin nhà xuất bản
Lao Động - Xã Hội
Lao Động - Xã Hội
Sách của nhà xuất bản "Lao Động - Xã Hội"
Xếp theo
-21% Thành Ngữ Cố Sự Tinh Tuyển 

Lỗ Húc - Tô Ân

39.500 ₫ 50.000 ₫

"Thành ngữ cố sự tinh tuyển" do Lỗ Húc và Tô Ân tập hợp những câu chuyện có liên quan đến xuất xứ của những câu thành ngữ đó. Mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích và lý thú, được rút ra từ ngừơi thực, việc thực trong cuộc sống, hay những truyền thuyết, thần thoại trong dân gian...
Xem chi tiết